Op woensdag 3 maart kiest u de nieuwe gemeenteraad van Harderwijk. Maar om te kunnen stemmen moet u naast uw stempas en geldig identiteitsbewijs. Weten op wie u gaat stemmen. Dit laatste blijk lastig te zijn voor velen die zich snel door de stemmen van de landelijke politiek laten sturen. Om u een beetje een beeld te geven van de lokale toppers in de politiek van Harderwijk en Hierden. Voor de twijfelaars die gaan stemmen en de zwevende kiezer zes Harderwijkse partijen aan het woord op Het Nachthok.nl

thumb_nachthok-01-pb-1523-De raad van Harderwijk geeft burgers de mogelijkheid om voorstellen op de agenda van de raad te plaatsen. De voorwaarden die de raad aan dit zogenaamd burgerinitiatief stelt zijn vastgelegd in de Verordening op het Burgerinitiatief 2008. Op 10 september 2009 heeft het eerste burgerinitiatief ‘groene daken’ zijn doel bereikt en is de gemeenteraad akkoord gegaan met een subsidie regeling voor zowel burgers en ondernemers van de Parel van de Veluwe.Met het oog op de stadsvisie 2030 heeft Harderwijk nog vele uitdagingen, waarin bewoners uit Het Nachthok de unieke buurt willen veilig stellen. Donderdag 10 december 2009 zal de gemeenteraad hierover beslissen. 

Vorige week donderdag (19 november 2009) was er niet de verwachte show in de raadzaal, tijdens het indienen van het tweede burgerinitiatief van Harderwijk. “Het is nog geen tijd voor een feestje, dat kan pas als de toekomst van de unieke buurt Het Nachthok veilig is gesteld.” Is de reactie van de indiener Richard Schouten, die de eerste handtekeningen tijdens de raadsvergadering overhandigde aan burgemeester Berends.

De gemeente Harderwijk laat na de feestdagen de kerstbomen huis-aan-huis ophalen. Dat gebeurt op maandag 5 januari. Daarmee willen we voorkomen dat kerstbomen her en der op straat en in plantsoenen terechtkomen. De kerstbomen krijgen nog een nuttig laatste ‘leven’ in het biomassa-energieproces.

Windenergie is één van de belangrijke pijlers onder de ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen van het kabinet. Nederland zet in op dertig procent duurzame energie in 2020 en twintig procent minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Minister Cramer wil dan ook dat winenergie een nog promintere rol gaat spelen: “Ik heb de laatste maanden bij tal van winprojecten een eerste paal mogen slaan, druk op de knop mogen geven of een lint mogen doorknippen. Maar dat moeten er nog veel meer worden.”

Op woensdag 10 december vindt de najaarsbijeenkomst van het Sportplatform plaats in het horeca paviljoen van de kunstijsbaan op de Markt. Het team Sport van de gemeente Harderwijk organiseert die dag in samenwerking met de Stichting Harderwijk Op IJs, een nieuw jaarlijks terugkerend sportevenement in de vorm van ‘fluitketelschuiven’ op de kunstijsbaan. Met dit initiatief hopen de gemeente en Stichting Harderwijk Op IJs een nieuwe, gezamenlijke én gezellige activiteit voor en met alle plaatselijke sportverenigingen te organiseren.

More Articles ...