thumb_treintje-zeepadDe plannen tot verbreding leidden onlangs tot verontrusting bij een aantal Stadsweidenaren. Het gerucht ging dat het Zeepad tevens in gebruik zou komen als route voor treintjes van de Boulevard Express. Tijdens een informatieavond vorige maand benadrukte de gemeente dat het Zeepad – en ook de toekomstige brug over de A28 - de kwalificatie ‘fietspad’ houden. Op fietspaden (rechthoekig blauw bord) zijn zelfs bromfietsen verboden. In een brief aan het buurtcomité hebben burgemeester en wethouders verzekerd dat van het gebruik van het fietspad als route voor toeristische treintjes geen sprake is.

Een automobilst kreeg maandag 7 april jl. een boete van 150 euro voor het parkeren op een invalidenparkeerplaats aan het P.C. Hooftplein in Harderwijk zonder een zichtbaar aanwezige, geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit. Twee andere automobilisten stonden buiten de vakken geparkeerd bij het Albert Verweyplein. Zij kregen een boete van 60 euro.

.

Verschillende straatnamen in Harderwijk herinneren nog aan het verleden van Het Nachthok. Wat dacht u van de Weidemeesterlaan en de Wethouder Jansenlaan. Deze namen houden de herinnering levend aan wethouder Aart  Jansen, die stadsweidemeester was en hij heeft veel betekend voor het huishoudonderwijs. Jansen was raadslid van 1919 tot 1958 en wethouder vanaf 1946. 

.

thumb_kaart-harderwijk.jpgTijdens de eerste informatie avond over de ontwikkelingen van het stationsgebied omgeving. Kon wethouder Rob Daamen met zekerheid zeggen, dat de eerste wijzigingen van het gebied zichtbaar zijn tijdens de huidige college periode ( voor 2010). Vragen met betrekking over de toekomst van het Nachthok, werden niet beantwoord door de wethouder. Want het ziet ernaar uit dat de plannen al worden uitgevoerd. En heeft de gemeente stappen genomen om de historische wijk nabij het station van de kaart te laten verdwijnen.

.

Graffiti - Woody - Icare Harderwijk WesteindeVaak is het spuitwerk niet het niveau, dat je graag  als kunstwerk aan de muur zou willen hangen. De ‘tags’ zijn daar een klein voorbeeld van. Deze handtekeningen zijn snel gezet en komen in Harderwijk veelvuldig voor. Meestal niet aanstootgevend maar zeker niet sierlijk. Vooral wanneer deze op een monumentaal pand zijn geplaatst waar Linneaus zijn lessen heeft gevolgd. Of wat dacht u op de Vischpoort of de Stadsmuur en vragen vele zich af waarom en wat staat daar nou.

.

lintje2Vrijdag 27 april kregen acht inwoners van de gemeente Harderwijk ter gelegenheid van Koninginnedag een koninklijke onderscheiding. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau worden benoemd: de dames S. van Beekhuizen, J.D. Eskes-Meijerink en C.A.L.G. den Herder-Berkhout en de heren A. Brandsen, J. de Fluiter, R.R. Kraft van Ermel, B. van de Poppe en G.J. van Vleuten. De decorandussen ontvingen de onderscheiding uit handen van burgemeester J.C.G.M. Berends. Hij reikte deze vrijdagochtend uit namens Hare Majesteit de Koningin - de bij de onderscheidingen behorende versierselen en oorkonden uit in de raadzaal van het Stadhuis

.

thumb_a-div-n-0005ImageHet hebben van schulden en het niet aflossen hiervan is een groot probleem in Nederland. Het is echter niet aan de buitenkant te zien wie er wel of g een zogenaamde wanbetaler is. Dit geeft niet alleen voor het bedrijfsleven de nodige moeilijkheden, maar ook de consument is hier de dupe van. Vaak gebeurt het nog dat door gebrekkige registratie consumenten te moeilijk een financiering rond krijgen terwijl zij makkelijk aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen en ook geen eigenschappen van een slechte betaler vertonen.

.

More Articles ...