Inwoners van de gemeente Harderwijk kunnen volgende week zaterdag 24 maart tussen 9.00 en 12.00 uur gratis compost ophalen. Met deze actie bedanken wij u voor alle inspanningen die u nu al levert om GFT-afval beter te scheiden van ander afval. U kunt het compost ophalen bij de gemeentelijke wijkpost de Rietmeen, Ouverturebaan 1.

.

Het hoofddoel van het college in het nieuwe beleidsplan Wonen in Harderwijk 2016 is het scheppen van een buitengewoon aantrekkelijk woonklimaat. Dit doen we door het in stand houden en realiseren van een gevarieerd woningaanbod voor alle doelgroepen. Het college vraagt op 19 april de gemeenteraad in te stemmen met dat beleid. 

.

Collegeprogramma 2010-2014. Na de verkiezingen hebben de fracties van de VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA het Coalitieakkoord ‘Snoeien en bloeien’ opgesteld. Dit coalitieakkoord vormt de basis voor het collegeprogramma 2010-2014 ‘Snoeien, bloeien en groeien’. In het collegeprogramma is de koers voor de komende vier jaar uitgezet. Het collegeprogramma geeft aan waar het college van burgemeester en wethouders naast de reguliere werkzaamheden de focus op richt.  

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft hedenochtend op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo een werkbezoek gebracht aan het 400 Geneeskundig Bataljon van de Koninklijke Landmacht. Eerste onderdeel van het bezoek was het bijwonen van een les spoedeisende hulp in het “Skillslab”, waar is gesproken met artsen (reservisten) en oefenende militairen over opleiding en training ter voorbereiding van uitzending. 

Ons afval is waardevol. Dit geldt ook voor glas. Door uw lege flessen en potjes, gescheiden in te leveren, levert u grondstoffen voor nieuw glas. Van gebruikt glas wordt namelijk gewoon weer nieuw glas gemaakt. Het verwerken van glas is bovendien goedkoper dan het verwerken van restafval.

.

De bouw van de parkeergarage Houtwal in Harderwijk kan door. De kuip van de diepste parkeergarage van Nederland is waterdicht. Wethouder Daamen verwijderde woensdag 20 oktober 2010 eigenhandig het laatste water van de 18 meter diepe bodem. Verdeeld over bijna zes ondergrondse lagen biedt de parking plaats aan 450 auto’s.  De parkeergarage, pal aan de rand van de oude Binnenstad, komt najaar 2011 in gebruik. De vertraging van de afgelopen weken brengt de oplevering niet noemenswaardig in gevaar.

Hoe pakken volgende week woensdag in Harderwijk en Hierden de verkiezingen voor de gemeenteraad uit? Hoe oordeelde u over de plannen van de politieke partijen? Hoeveel raadszetels krijgen zij straks elk in de nieuwe gemeenteraad?  Al kort na sluiting woensdag om 21.00 uur bellen de stembureaus hun voorlopige resultaten door naar het stadhuis. Met elke nieuwe tussenstand krijgen kandidaten en kiezers een scherper beeld van het politieke krachtenveld voor de periode 2010-2013. En u kunt daarbij zijn!

More Articles ...