De gemeente wil economische activiteiten aan huis meer stimuleren, zonder dat dit ten koste gaat van een rustige woonomgeving. Nu mag iemand die in een woning woont, onder voorwaarden, zonder gemeentelijke toestemming een vrij beroep aan huis uitoefenen. Een vrij beroep is bijvoorbeeld een tandarts, advocaat of schoonheidsspecialist. Voor andere vormen van beroep of bedrijf aan huis, bijvoorbeeld een administratiekantoor, kan de gemeente toestemming geven mits het verzoek binnen de daarvoor opgestelde richtlijnen past..

Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei ambtenaren in dienst bij de Sociale recherche Regio Noord-Veluwe, Westeinde 17, 3842 DR Harderwijk, belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 Wet Studiefinanciering 2000.

Dit besluit ligt met ingang van 31 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: afd. Dienstverlening, mw. S. Rijnbeek, tel. 411 256.

.

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ook bij de gemeente. Wij trekken ons dit aan, want wij zijn er voor u. Daarom hebben wij de afspraken aangescherpt over hoe wij klachten behandelen. De klachtenregeling is te vinden in de Stadswinkel in het stadhuis en op www.harderwijk.nl..

Hoe betrouwbaar en deskundig zijn politici vragen veel mensen zich tegenwoordig af. Op dit moment kun je in Harderwijk ook de vraag stellen hoe dom wethouders toch kunnen zijn. De wethouders Teeninga en De Kleine beweren namelijk doodleuk dat de toekan op de uitkijktoren geen reclame is.

.

Als voorbereiding op het EK-voetbal kleuren de straten in Harderwijk feestelijk oranje. Dat geeft een vrolijk gezicht maar het moet wel veilig blijven. De afvalservice van de gemeente vraagt de inwoners om die versieringen vijf meter boven het wegdek te hangen. Vuilniswagens kunnen er goed onderdoor en de afvalcontainers zonder hinder legen. Dit is ook in het belang van de hulpdiensten. .

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van 65 miljoen euro op het volksgezondheidsbudget. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van 328 miljoen euro oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)..

Woensdag 9 mei bent u van harte welkom bij een informatieavond over het advies van de Lelystadse Alderstafel. Dit advies gaat in op de mogelijke ontwikkeling van Lelystad Airport. Het advies is aangeboden aan de staatssecretaris van het Ministerie van I&M, de heer Atsma. Behandeling van de plannen door de Tweede Kamer is voorzien na de zomer..

More Articles ...