Jongeren verlaten tijdens de pauze vaak de school om naar een supermarkt te gaan voor een snack of een drankje. Onderweg wordt afval nog wel eens op straat of in tuinen gegooid. Gooi dit afval in de prullenbak. Rondslingerend afval wordt beboet. Voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar bedraagt de boete € 60,00 en voor jongeren van 16 jaar € 120,00. .

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied – P-Veluwe is in voorbereiding. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de P-Veluwe aan de Boekhorstlaan en legt in hoofdzaak de voorwaarden wat betreft bouwen en gebruik vast. Het bestemmingsplan wordt deze zomer voor iedereen ter inzage gelegd..

De gemeente Harderwijk sluit 2011 weliswaar af met een gering nadelig resultaat op de programmarekening, ook wel het jaarverslag van de gemeente genoemd. Toch is het college positief over de behaalde resultaten die enigszins overschaduwd worden door de financiële tegenvallers die opgevangen moesten worden..

Koninginnndag 2006 John Berends op Trompet Het afscheid van burgemeester John Berends van de gemeente Harderwijk is nu definitief gepland op zaterdag 12 mei aanstaande. Zoals van een echte 'showmaster' mag worden verwacht staat er een bijzondere raadsvergadering op de agenda (alleen voor genodigden ’s middags in het stadhuis.) ’s Avonds is er voor alle inwoners van Harderwijk een dolfijnenshow met aansluitend een informele afscheidsbijeenkomst in het Dolfinarium. Burgemeester John Berends neemt afscheid van de gemeente Harderwijk in verband met de voorgenomen benoeming voor nieuwe burgemeester van Apeldoorn.

.

Ondanks de aanzienlijke uitbreiding van fietsenklemmen bij het Station van Harderwijk. Heeft de aantrekkelijke Hanzestad niet de titel ‘Fietsstad 2011’ binnen gehaald. Wel was Harderwijk genomineerd voor de benoeming. Desondanks ziet de gemeente Harderwijk de nominatie als waardering voor de gezette stappen om de gemeente Harderwijk fietsvriendelijk te maken. Daarnaast was de nominatie een stimulans om de ingeslagen weg te vervolgen en te vervolmaken. Harderwijk eindigde in de top vijf van fietssteden, maar moest de eerste plek afstaan aan ’s Hertogenbosch. De Fietsersbond heeft voor de gemeente Harderwijk een rapport opgesteld met daarin aanbevelingen voor de snelste route naar fietsstad..

Op woensdag 18 april 2012 wordt in Harderwijk een monument onthuld ter nagedachtenis aan de 117 bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen die hier in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Voor zo ver bekend gaat het om een uniek monument. Nergens anders in ons land worden deze militairen op een dergelijke manier en in een zo groot aantal herdacht. Het monument krijgt een plaats in het water vóór de Harderwijkse kust. In dit water hebben vrijwel alle betrokkenen hun leven verloren. Een spectaculair onderdeel van de plechtigheid is de plaatsing van het monument door een transporthelikopter van de Koninklijke Luchtmacht.

.

In De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu in Harderwijk is op zaterdag 21 april van 11.00 tot 14.00 uur een tuinvogelconsulent van de landelijke Vogelbescherming aanwezig om tips te geven over het realiseren van een vogelvriendelijke tuin.

.

More Articles ...