Noodoproep van de Stichting Harderwijk op IJs. Dit jaar schaatst de stichting op financieel dun ijs. Zonder hoofdstponspr zijn het niet de weergoden die invloed hebben op de jaarlijkse kunstijsbaan op de Markt . Nog steeds is de sponsorcommissie van 'Harderwijk Op IJs' op zoek naar ondernemers die de ijsbaan een warm hart toe dragen, "Wij kunnen het niet laten gebeuren dat de kinderen en jongeren dit jaar niet kunnen schaatsen op de markt. Vele kids hebben de eerste slagen bij Harderwijk Op IJs gemaakt en dat willen we graag weer realiseren.".

Op de dag van de Duurzaamheid, woensdag 10 oktober opent wethouder Laurens de Kleine samen met drinkwaterbedrijf Vitens een watertappunt van stichting Join the Pipe op de Markt in Harderwijk. Met dit tappunt wil de gemeente het drinken van kraanwater stimuleren en het gebruik van plastic flessen terugdringen..

Op zaterdag 27 oktober organiseert Veluwe Duurzaam de tweede editie van de Duurzame Open Huizenroute. Voor mensen die hun woning willen verduurzamen is dit de kans om kennis op te doen. Veluwe Duurzaam is voor deze route op zoek naar woningeigenaren die hun duurzame woning of bedrijfspand willen openstellen en hun ervaringen willen delen..

Vaker fietsen, consuminderen, samen met je buren je eigen energie opwekken. Veel mensen gaan zelf aan de slag met duurzaamheid. Ze zien de voordelen van bewust leven en doen wat bij hen past. Op deze inspiratiedag delen ze hun ervaringen met elkaar en met jou. Je krijgt handvatten aangereikt om zelf op lokaal niveau met duurzaamheid aan de slag te gaan. Ook kun je contact leggen met anderen om je eigen project op te zetten of te versterken. .

Uitgaan is leuk! Voor jong èn oud. Harderwijk heeft diverse uitgaansgelegenheden waar mensen graag komen om elkaar te ontmoeten, te dansen en plezier te maken. Maar overlast, agressie, vernielingen en andere problemen komen helaas ook voor in het uitgaansleven..

Regelmatig ziet een oplettende inwoner van Harderwijk een goede fiets in de bosjes of in een steegje staan. Vaak zijn dit gestolen fietsen. Als u zo’n fiets ziet, licht u dan Stadstoezicht in. Het team haalt de fiets dan op en probeert de eigenaar te achterhalen. Gestolen fietsen waarvan aangifte is gedaan, staan geregistreerd en de eigenaar is dus makkelijk te vinden. Anders wordt geprobeerd via de fietsenhandelaar de eigenaar te achterhalen. Natuurlijk zijn de eigenaren altijd superblij met de teruggevonden fietsen..

Onlangs heeft het college van B&W ingestemd met de structuurvisie Harderwijk 2031. De structuurvisie vormt een integraal beleids- en toetsingskader voor de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen op de lange termijn (2031). Het is een uitwerking van de ambities en doelen van de gemeente Harderwijk, zoals omschreven in de Stadsvisie 2031, en geeft op welke wijze de gemeente omgaat met ontwikkelingen die de komende jaren op Harderwijk en Hierden afkomen. .

More Articles ...