Vanaf 29 november 2012 kan er weer geschaatst worden in het historisch centrum van Harderwijk. Om het nog leuker, mooier en gezelliger te maken laat de organisatie weten, dat zij nog acht sponsorborden langs de baan beschikbaar hebben en er is nog plek voor een hoofdsponsor van Harderwijk op IJs .

Op zaterdag 20 oktober staat het Stadsmuseum Harderwijk tussen 10 en 16 uur bol van de ‘straatgeluiden van verkopers’. De Stadsomroeper van Harderwijk zal zich dan ook in en om het museum laten horen. In het museum is er voor kinderen van alles te doen op het gebied van het herkennen van straatverkopers en hun boodschap. Het museum is die dag ook gratis toegankelijk..

Op maandagavond 15 oktober om 20.30 uur is er met algemene stemmen besloten door de stichting Harderwijk op IJs om de ijsbaan op de Markt in het centrum van Harderwijk weer door te laten gaan..

De afvalcontainers voor restafval, GFT en oud papier worden geleegd door inzamelcombinatie Aconov. Alle containers zijn voorzien van een chip, zodat de containers goed beheerd kunnen worden en de inzameling efficiënt kan gebeuren. Vanaf deze week controleert Aconov of de chips in de containers goed geregistreerd zijn..

Helderheid over reclame-uitingen in binnenstad van Harderwijk wordt op enkele punten aangepast om knelpunten op te lossen. Maar wel zodanig dat de reclame-uitingen passen bij de uitstraling van de historische binnenstad van Harderwijk. Dit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk besloten na overleg met de stichting Centrummanagement en Ondernemersvereniging Binnenstad Harderwijk..

Het voorontwerpbestemmingsplan Groot Sypel is in voorbereiding. Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van karakter. Het plan is vooral gericht op het handhaven van de bestaande situatie waarbij een balans gezocht is tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woon- en/of werkomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten..

More Articles ...