Wij stimuleren het isoleren van woningen. U kunt hiervoor een subsidie aanvragen. De subsidieregeling is een uitvloeisel van het milieubeleid, waarin aspecten als duurzaamheid en leefbaarheid met betrekking tot de woon- en leefomgeving een belangrijke plaats innemen. Centraal hierin staat het tegengaan van de klimaatveranderingen door onder andere het verminderen van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande uitstoot van het broeikasgas CO2..

logo-HK-AANPAK

De gemeente Harderwijk ontwikkelt een manier van werken, die bewoners stimuleert om, samen met gemeente en partners, de leefbaarheid van de wijk te verbeteren: de Harderwijkaanpak. De gemeente wil de Harderwijkaanpak de komende jaren doorontwikkelen in alle wijken van de stad. De kern van de Harderwijkaanpak is dat bewoners het voortouw nemen bij de oplossing van problemen in hun eigen woon- en leefomgeving. De gemeente en de instellingen die in de wijk actief zijn geven ruimte aan de ideeën en verlangens van bewoners. Hun prioriteiten komen bovenaan te staan. Problemen in de wijk worden aangepakt op de manier die de bewoners willen, wat leidt tot betere en meer duurzame oplossingen.

.

More Articles ...