Nederlanders kunnen rond de jaarwisseling gewoon vuurwerk blijven afsteken. Binnen de samenleving is onvoldoende steun voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dit schreef staatssecretaris Joop Atsma (IenM) aan de Tweede Kamer op basis van nieuw onderzoek naar draagvlak voor het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw..

Burgers vinden het belangrijk dat hun gemeentebestuur naar ze luistert en oog heeft voor hun bijdrage aan de lokale gemeenschap. Dat vinden ze belangrijker dan bijvoorbeeld het niveau van de voorzieningen in hun gemeente. Dat staat in de tweejaarlijkse rapportage ‘De Staat van het Bestuur’, die minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, eind vorgie maand aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. De rapportage bevat actuele cijfers en gegevens over het lokale bestuur (gemeenten, provincies en waterschappen). Het thema van deze rapportage is de stabiliteit van het bestuur.

.

Op 4 december zal alweer de 3e vergadering plaatsvinden van de Regiegroep HarderwijkAanpak. Deze keer zal het thema Veiligheid aandacht krijgen. In het bijzonder de aanpak van overlast door jongeren.

.

Straatverlichting en fietsverlichting deffect op de Weiburglaan

Op de Weiburglaan is vandaag wederom de straatverlichting niet aangegaan. Waardoor de fietsers zonder licht een gevaar voor zichzelf zijn. Deze fietsers hebben vandaag geluk. Er was geen politie agent in de buurt.  NIet alleen Stationsomgeving zit zonder licht maar ook andere buurten in Harderwijk heerst de nacht. Via social media worden meldingen gepubliceerd dat meer straten zijn zonder de openbare verlichting. Niet alleen Harderwijk maar volgens  TV Gelderland is het licht ook uit in Arnhem, Nijmegen, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Lent, Groesbeek, Ede, Zutphen, Twello, Wezep, Huissen, Kesteren en Brummen.

.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil met gemeenten de daadkrachtige aanpak van overlast en (georganiseerde) criminaliteit rondom coffeeshops continueren. In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is het aantal drugstoeristen en de daarmee gepaard gaande overlast sterk afgenomen door toegang tot coffeeshops alleen toe te staan aan ingezetenen van Nederland (ingezetenencriterium). De landelijke invoering van het zogeheten ingezetenencriterium per 1 januari 2013 wordt dan ook doorgezet. De clubpas vervalt vandaag..

De maatschappelijke acceptatie van risico’s en incidenten neemt af. Nederland is toe aan een fundamenteel debat over de verantwoordelijkheid van de overheid als het gaat om risico’s. Is er sprake van een zogenaamde risico-regelreflex en is die effectief? De Raad voor het openbaar bestuur geeft in zijn advies ‘Belichaming van de kundige overheid. Over openbaar bestuur, incidentreflexen en risicoaanvaarding’ aan hoe bestuurders beter kunnen reageren op risico’s en incidenten.

.

In Harderwijk staat de wijkaanpak nog in de kinderschoenen, wat 7 jaar geleden is benoemd wordt nu langzaam zichtbaar voor de Harderwijkse burgers. Gelukkig hebben burgers in ruim 40 gemeenten de nodige ervaring opgedaan die zij ook willen delen. Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is een landelijk platform waarbinnen bewoners samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Met vele honderden bewoners is geschreven aan het Manifest van de Actieve Wijkbewoners.

.

More Articles ...