Op maandag 13 juli start de reconstructie van de Flevoweg door Hoornstra-Ophof in opdracht van de gemeente Harderwijk. De werkzaamheden vinden plaats in de schoolvakantie om overlast van werkzaamheden tot het minimum te beperken voor (ouders van) schoolgaande kinderen van basisschool Het Kompas. De werkzaamheden zijn uiterlijk 7 augustus afgerond.

glas in bakkie Harderwijk Jumbo Drielanden13
Bij de glasbakken bij winkelcentrum Stadsdennen, Tweelingstad en Drielanden was op vrijdag 10 juli een VIP-tent ingericht. Iedereen die zijn of haar glas naar de glasbak kwam brengen, werd door het Glasteam als VIP ontvangen en kreeg een ‘glastas’ of ‘medaille’ cadeau. De belangrijkste boodschap was: restjes aan het glas is geen bezwaar, doe de deksel of dop erop en breng het naar de glasbak. Je hoeft het glas dus niet eerst schoon te spoelen. Zo wordt glas scheiden nog makkelijker.

Van 6 tot en met 10 juli vindt er een militaire oefening plaats in delen van de provincies Gelderland en Overijssel. De oefenende eenheid doet er alles aan om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

De gemeente Harderwijk gaat komende zomer samen met Natuurmonumenten de dennenopslag (bomen tot 6 meter) van maximaal 3 hectare op het heideveld het Cyriasische veld verwijderen en afvoeren. Het Cyriasische veld ligt ten zuidoosten van verpleeghuis Sonnevanck. Uit inventarisatie van de brandweer samen met andere belanghebbenden is gebleken dat deze dennenopslag een verhoogd risico kunnen vormen bij een eventuele calamiteit zoals een natuurbrand. Door deze natuurbrandpreventieve maatregelen wordt ook de ecologische waarde van het gebied vergroot.

monumenten harderwijk 250 0003Op maandag 6 juli en woensdag 8 juli vindt een inloopavond plaats over cultuurhistorische waarden in Harderwijk en Hierden. Bureau Lantschap heeft een overzicht gemaakt van alle cultuurhistorische elementen in de gemeente Harderwijk. Op deze twee avonden presenteren wij het overzicht aan alle belangstellenden, dat bestaat uit gebouwen, het groen, water, wegen en verkaveling die van waarde zijn voor de cultuurhistorie.

More Articles ...