Het college van Harderwijk wil in de toekomst een financiële prikkel invoeren om inwoners te stimuleren meer afval te scheiden. Inwoners kunnen zo zelf invloed uitoefenen op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Betere afvalscheiding wordt beloond door een lagere afvalstoffenheffing. Nu gaat er nog veel te veel afval in de restafval container. Er kan ruim 60% meer worden gescheiden. Noodzakelijk voor een duurzame samenleving voor onze toekomstige generaties.

Dit voorjaar kunt u gratis uw grof tuinafval zoals snoeihout en gerooide struiken laten ophalen. Dit kan op dinsdag 14 april en 12 mei. U moet zich hiervoor wel uiterlijk op de voorafgaande vrijdag vóór 15.00 uur aanmelden bij ABL Boomverzorging via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch via 0318 614 227.

De commissie naamgeving vergadert donderdag 26 maart vanaf 19.00 - 20.30 uur in de Botterzaal van het stadhuis. Deze vergadering is openbaar en het publiek heeft spreekrecht. U bent van harte welkom.