waterfront havens harderwijk 1Door de realisatie van het project Waterfront verandert het gebruik van de Vissershaven en Lelyhaven. Ook worden drie nieuwe havens aangelegd: Stadshaven, Strandhaven en Waterstadhaven. Met de havenvisie wil de gemeente het gebruik en beheer van bestaande en nieuwe havens in Harderwijk verbeteren. Het doel is het vergroten en versterken van de economische en toeristische aantrekkingskracht van Harderwijk. Daarbij richt de gemeente zich op passanten, toeristische bezoekers in bijvoorbeeld de sector fiets-vaarvakanties en rondvaarten.

pak de boefDonderdagavond 7 april 2016 om 18:30 uur verzamelen bij De Roef aan Zuiderzeepad 1 te Harderwijk. Je mag ook beginnen vanuit je eigen huiskamer en de aanwijzingen volgen via het twitteracount @POL_Harderwijk van de politie Harderwijk. Na 21:00 uur zal er een prijsuitreiking plaats vinden bij De Roef voor de gene die als eerste de boef vindt.

stadsidee bijenrestaurant harderwijkDe openbare ruimte in onze gemeente willen we graag een kleurimpuls geven. Daar hebben wij uw hulp bij nodig! Deze week worden er huis-aan-huis zakjes met bloemenzaadjes verspreid. Als u de zaadjes zaait in bijvoorbeeld uw voortuin, een pot op uw balkon of een gezamenlijke buurttuin, dan kunnen we straks in de zomer genieten van kleurrijke bloemen. Daarnaast helpt u zo de honingbij. Bij de zakjes zit een brief waarin u leest u de bijen helpt en hoe u de zaadjes kunt zaaien. Zo kleuren we samen de stad!

Woont u in Drielanden? En heeft u oude boeken die u weg wilt doen? Elektrische apparaten die niet meer werken? Of speelgoed of textiel dat niet meer wordt gebruikt? Verzamel de spullen in de BEST-zak en zet deze op donderdag 24 maart aan de weg. Zo zorgt u dat de spullen een nuttige bestemming krijgen en het scheelt u in de container. De inzameling van de BEST-zak in Drielanden is een proef die moet uitwijzen of de BEST-zak aansluit bij de behoefte van inwoners en wat en hoeveel er precies ingeleverd wordt. Op basis van de uitkomsten van de proeven wordt besloten of deze inzameling Harderwijk breed vervolg krijgt. Meer informatie is te vinden op www.harderwijk.nl/bestzak.

Op maandag 4 april organiseert de gemeente Harderwijk een startbijeenkomst over het nieuwe verkeersveiligheidsplan 2016–2020. U bent tussen 16.30 en 20.00 uur van harte welkom in de Raadszaal van het gemeentehuis. Gedurende deze bijeenkomst kunt u aan medewerkers van de gemeente vertellen hoe de verkeersveiligheid in Harderwijk de komende jaren verbeterd kan worden.

Woensdag 6 april vindt een raadgevend referendum plaats over de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. De Tweede en Eerste Kamer hebben al ingestemd met deze wet, maar de wet is nog niet in werking getreden. Het referendum geeft kiezers de mogelijkheid zich voor of tegen de wet uit te spreken. Op het stembiljet zal de volgende vraag komen te staan: “Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?” De uitslag is niet bindend; de regering en het parlement hebben na een referendum het laatste woord.

Gelderland is over 20 jaar gasloos, tienduizenden zonnepanelen liggen op huurwoningen, het midden- en kleinbedrijf verbruikt substantieel minder energie per jaar en we hebben een zonnepark ter grootte van een normale gascentrale. Dat zijn slechts enkele voorbeelden uit het uitvoeringsplan van het Gelders Energieakkoord. Hiervoor werkt Gelderland, via haar akkoord, samen met o.a. pensioenfondsen en verzekeraars aan een duurzaamheidsfonds van meer dan 700 miljoen Euro.

More Articles ...