Voorbereidingsbesluit Weiburg

Weiburg
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 14 mei 2009 heeft
besloten dat voor een deel van het gebied -Weiburg- een bestemmingsplan zal worden voorbereid.
Het gebied wordt begrensd door het Westeinde, de Westermeenweg en de Weiburglaan. Met het
voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat zich in het gebied veranderingen (ook in gebruik)
voordoen die de toekomstige ontwikkelingen in de weg staan..

Publicatie
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na deze publicatie. Het
voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in de
stadswinkel van het stadhuis. Informatie: afd. Ruimte en economie, de heer J.E. Mons, tel. 411242.

1 Staatscourant 2009 nr. 92 20 mei 2009Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.