Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo? Of heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf ondersteuning inkoopt? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Vanaf 2016 wijzigt de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. De ouderbijdrage voor jeugdhulp vervalt per 2016.

Harderwijk doet mHARDERWIJKSE-UITDAGINGee met het initiatief waarbij ondernemers, maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen elkaar kunnen ondersteunen. Door het actief inschakelen van ieders netwerk en het inzetten van capaciteiten (menskracht, materialen en middelen) ontstaat een verbinding en kunnen mensen worden geholpen. De Harderwijkse Uitdaging helpt om verbindingen te leggen en capaciteiten beter te benutten.

 

Mensen met een chronische ziekte of een handicap kregen voor de extra kosten door hun aandoening een compensatie via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER). Vanaf 2015 is de Wtcg en CER door het Rijk afgeschaft.

Page 1 of 2