zeebuurt van Damstraat Harderwijk uitzicht op molen de HOOPDinsdag 30 april kregen de huurders van de 100e gerenoveerde woning in de Zeebuurt bloemen uitgereikt van woningcorporatie UWOON. Deze viering betekent ook meteen de afronding van de renovatiefase voor Wouter van Damstraat, Laan 1940-1945 en een gedeelte van Zeestraat.

Ook dit jaar is er op kerstavond 24 december weer een Lichtjesavond in de Zeebuurt. Deze wordt gehouden van 19.00 uur tot 19.45 uur. Voor de ingang van kerk “De Zaaier” (hoek Laan ’40-’45) zingen we onder begeleiding van een groep koperblazers kerstliederen. Ook wordt het kerstevangelie en een gedicht voorgelezen door bewoners van de Zeebuurt. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen zingen. Neemt u wel een lichtje (kaars, windlichtje, zaklantaarn etc.) mee om uw liederenblad te verlichten? Na afloop is er warme chocolademelk of koffie met lekkere kerststol.

.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een Drank- en horecawet vergunning te verlenen aan de Stichting Welzijn Ouderen. De vergunning is bestemd voor het nieuw te bouwen Wijkhuis Zeebuurt aan de Laan 1940-1945 1. Op basis van de wet is een bestuursreglement vastgesteld. In het reglement zijn sociaal hygiënische bepalingen opgenomen. Deze bepalingen moeten er voor zorgen dat alcoholhoudende dranken op juiste en zorgvuldige wijze worden verstrekt.

.

Eind april 2006 vond een wijkschouw plaats in de Zeebuurt. Deze schouw was met name bedoeld voor het maken van een wijkveiligheidsplan voor deze buurt. Een aantal ongerechtigheden werd al meteen  aangepakt zoals: .

Zaterdagochtend 22 september aanstaande brengt de gemeenteraad een bezoek aan de Zeebuurt. Het bezoek is onderdeel van de wijkbezoeken die de raad een keer per jaar brengt aan een wijk in de gemeente Harderwijk. Raadsleden gaan tijdens het wijkbezoek in gesprek met wijkbewoners, het wijkplatform en andere belanghebbende partijen om zo vragen, wensen, ideeën en knelpunten in de wijk te verzamelen. .