Struik staat leeg

Weiburg
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

parkeervergunning struik terrein harderwijk

Harderwijk: Sinds februari dit jaar staan er geen auto’s meer geparkeerd op het voormalige fabriekterrein van conservenfabriek Struik (eerder firma Schop). Want op 13 februari is de ruim 2 hectare grond per veiling verkocht aan een belegger, SNS Properties. Waardoor de huurovereenkomst met het ziekenhuis is beëindigd. Opvallend in dit dossier is de nieuwe eigenaar en de hypotheekverstrekker. Want op hetzelfde perceel was een hypotheek verstrekt van € 20 miljoen door SNS bank. Wat ook voor de curator de nodige vragen opleverende om verschillende handelingen voorafgaande het faillissement Van Hoogevest groep, voormalig eigenaar van het Struikterrein nader te onderzoeken.

.

 

Alleen vergunninghouders
Sinds 2007 huurde ziekenhuis Sint Jansdal voor haar personeel, een gedeelte van het Struikterrein van Hoogevest. Zodoende tijdens de bouw van de nieuwe parkeergarage op het ziekenhuisterrein, voldoende parkeerplaatsen beschikbaar waren voor patiënten en bezoekers.

Leeg terrein Struik harderwijk
Toekomst Weiburg
Voor de gemeente Harderwijk is het een onverwachte hobbel in haar toekomstplannen Stuik harderwijk 2004van het Stationgebied. Het college wilde graag het Struikterrein gebruiken als tijdelijke parkeerplaats, tijdens herontwikkeling van het stationgebied. Een begrijpelijke gedachte maar die toch beter zal moeten worden toegelicht. Het is de vraag of elke forens bijna 1 kilometer per dag wil lopen om bij zijn of haar auto te komen (+/- 2 x425m). Voor de medewerkers van het ziekenhuis, die nu weer op eigenterrein mogen parkeren, is het vijf jaar geleden ook begonnen met enig gemopper. Uiteindelijk leverde het wel gezonde medewerkers op, volgens de reacties van wandelend personeel op de parkeerplaatsroute.

Rechtmatigheid/oorzakenonderzoek
De rol van de huisbankier enkele weken voorafgaande aan de surseance en het faillissement (en de consequenties die daaruit voortvloeien inclusief het verhypothekeren van niet gesecureerd vastgoed) wordt thans aan een nader onderzoek onderworpen. Inmiddels hebben de curatoren de bank gevraagd te reageren. Daartoe heeft inmiddels -ook- een bespreking plaatsgevonden. bron: faillismentsverslag 1-5-2013


Van der Valk

Via een gedoogbesluit wilde de gemeente een extra jaartje overbruggen omHarderwijk - parkeren struikterrein
zodoende het Struikterrein als een P&R ingezet kan worden. Waarvoor ook ruimte zou worden gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan voor de Weiburg. Zo schrijft het college aan het ziekenhuis, “De gemeente Harderwijk geeft zichzelf een inspanningsverplichting om het verlengen van het parkeren op het Struikterrein vanaf 8 augustus 20012 voor een periode van maximaal 5 jaar juridisch mogelijk te maken.” Deze ‘Van der Valk’ route heeft zijn financiele voordelen maar aan de andere kant sluit het college hiermee de deuren voor participatie. Over de gehanteerde methode bestaat zelfs bij de gemeente enige twijfel want zij schrijft ook op 22 november 2011, “Wij kunnen echter geen garanties geven over de haalbaarheid van de geschetste juridische paden.  


Parkeren beëindigd.

Mede vanwege de ‘Van der Valk route’ is tegen het verlengen van het parkeren op het Struikterrein, beroep ingesteld bij de Rechtbank Gelderland. Waardoor de Gemeente Harderwijk het gedoogbesluit heeft ingetrokken per 3 april 2013. Dit betekend dat het Struikterrein niet meer geschikt mag zijn om te parkeren. Zodoende de firma Lokhorst C.V. bezig is met het verwijderen van de Stelcon-betonplaten en het egaliseren van het terrein.

struik--307-250Parkeerproblematiek
Rondom het Struikterrein is er veel belangstelling voor gratis parkeren. Regelmatig staan dan ook de straten rondom het terrein vol geparkeerd. Treinreizigers, leerlingen ROC Landstede, medewerkers van de Politie en overige bezoekers en werknemers van bedrijven in het gebied zijn regelmatig zoekend naar een parkeerplaats. Met slecht weer is een plek nog schaarser door fietsers, die hun tweewieler niet trouw zijn. Zij gaan dan met de auto om droog en comfortabel bij het station te komen.

Op 24 juni heeft Gemeentebelang Harderwijk en Hierden het college nadere uitleg gevraagd over de toenemende parkeeroverlast en waarom het Struikterrein hiervoor niet wordt ingezet.

In het kader van de bezuinigen zijn wij (lees gemeente Harderwijk) terughoudend met het plaasten van onverplichte publicaties op de gemeentepagina. Het bestreden besluit is een beschikking op aanvraag van het ziekenhuis St. Jansdal. Het is derhalve een beschikking en geen besluit van algemenes strekking, zoals bijvoorbeeld een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. Bron: brief gemeente aan Rechtbank 14-12-2012

 
Participatie via de rechter
Voor de gemeente Harderwijk zijn enkele onderwerpen onbespreekbaar, vooralStruikterrein staat leeg 2013 harderwijk wanneer deze niet in lijn zijn met haar plannen voor het stationsgebied. Via de ‘Salami worst methode’ probeert het college belanghebbende buiten de deur te houden en heeft zij het project stationsgebied in stukjes verdeeld, zodoende zij minimaal rekening hoeft te houden met de complexe belangen in het gebied. Waardoor de inspraak mogelijkheden zijn beperkt en uiteindelijk alleen via de rechter -leefbaarheid nu en in de toekomst- op de politieke agenda gezet kan worden.

De rechtbank Gelderland te Arnhem zal op 29 juli 2013 de zaak tijdens openbare zitting behandelen.


struikkterrein-google-maps
link naar Google Maps Struikterrein >

 parkeren beemd