Kom jij ook? Werkbezoek ontwikkelingen Weiburg

Weiburg
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Leden van de commissie Ruimte gaan dinsdag 21 juni op werkbezoek naar de Weiburg om zichte laten informeren over de ontwikkelingen van het project Nieuw Weiburg. .Het werkbezoek is gepland vanaf 19:30 uur, locatie Landstede, Westeinde 33, in de theaterzaal van het mbo gebouw.

 

Tijdens het werkbezoek kunnen commissieleden in gesprek met leden van de klankbordgroep (omwonenden), met vertegenwoordigers van Landstede, met ontwikkelaars BPD en Veldboom en de betrokken medewerkers van de gemeente Harderwijk.

 

Er is inmiddels een document met de hoofdlijnen uit de concept Nota van Uitgangspunten Weiburg toegevoegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier nog geen standpunt over ingenomen. Na de zomer wordt het collegebesluit hierover verwacht, naar verwachting kan het medio november behandeld worden in de raadscommissie Ruimte. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd hierover te besluiten.

 

 

Klankbordgroep Kritisch Hoogbouw

De meerderheid van de Klankbordgroep kan zich niet  vinden in de gepresenteerde bouwhoogten (+30 – 70 meter) en de plaatsing van hoogteaccenten buiten de lijn van de ‘Challenge Boulevard’ (Westeinde).’ Algemeen gesteld kan worden dat de geprojecteerde hoogbouw (hoogbouw en hoogbouw plus), niet aansluit bij de ‘identiteit’ van Harderwijk en geen nieuwe maat kan zijn voor Harderwijk. Vooral omdat voor de hoogbouw visie niet formeel is vastgesteld en conform een participatietraject heeft doorlopen, waaruit blijkt dat de nieuwe identiteit van Harderwijk bestaat uit ‘hoogte accenten’ binnen Harderwijk en Hierden. Op dit moment zijn alleen ‘hoogte accenten te’ zien aan de stadsranden (Waterfront, Drielanden, Van de Valk toren)

 

Woningbouw niet realistisch

De klankbordgroep kan zich niet alles herkennen wat bij het hoofdstuk 6 over het woonprogramma staat beschreven. Zonder financiële paragraaf kan geen inzicht worden gegeven of het aantal woningen en voor de diverse doelgroepen, kunnen worden gerealiseerd. Wij mogen allemaal wensen hebben. Maar eerdere bouwprogramma’s in Harderwijk hebben laten zien dat deze wensen niet of gedeeltelijk zijn gerealiseerd in Harderwijk (zoals Waterfront/ Drielanden). Waarbij de woningcorporaties meerdere malen hebben afgehaakt o.a. vanwege de kosten.

 

Zorgen over de effecten

De klankbordgroep maakt zich zorgen over de gehanteerde berekeningen vooral omdat de focus gericht is op minimaal 1.100 woningen. Door deze als de meeste ideale optie voor Harderwijk te presenteren. Er ontbreekt o.a. in deze studie/berekeningen de risico’s en de mate van overlast op de direct omgeving als afwegingskader. Ofwel de algemeen bekende –negatieve- effecten door verdichting van binnenstedelijke gebieden.