Sloop en nieuwbouw op Weiburg -VSE verdwijnt definitief - 25 bomen verdwijnen

Weiburg
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
VSE Harderwijk 2019 Eendenslachterij verdwijntHarderwijk  Medio juni 2019 is het de bedoeling dat de voormalige eendenslachterij VSE definitief is verdwenen uit Harderwijk. Binnenkort start de sloop van alle gebouwen aan de Weiburglaan 6 en verdwijnen een groot aantal bomen. Deze week heeft het college de gemeenteraad ge├»nformeerd over ontwikkelingen op de Weiburg, het industrieterrein nabij het station van Harderwijk. In deze brief meldt het college dat zij al een jaar lang in gesprek zijn met Bouwfond Property Develeopment (BPD) om het gebied te herontwikkelen.


25 bomen verdwijnen

Bomen verdwijnen bij VSEVorige week was een kortte mededeling in het Kontat, bij de gemeente berichten opstallen worden gesloopt, asbest verwijderd en 25 bomen worden gekapt aan de Weiburglaan 6.  De gmeente heeft reeds toestemming gegeven voor de uitvoering van deze aanvragen. Hiermee zijn de eerste stappen gezet om het terrein geschikt te maken voor toekomstige ontwikkelingen en een einde te maken aan de industrie op de Weiburg.

 

Eigenaar

camara bewaking Bouwatch eendenslachterij harderwijk WeiburglaanEind 2018 is BPD eigenaar geworden van het VSE-terrein inclusief opstallen. Gezien de Structuurvisie inmiddels gedateerd is en BPD nu ook positie heeft is afgesproken dat de gemeente en BPD in 2019 gezamenlijk een visie opstellen voor het gehele plangebied.

 

 

Toekomst visie

Het opstellen van de visie vindt natuurlijk plaats, zo schrijft de gemeente aan de raad, samen met belanghebbenden (eigenaren, omwonenden, onderwijspartijen etc.). Om dit proces goed te laten verlopen wordt er een communicatie- en participatieplan opgesteld waarin duidelijk wordt hoe de belanghebbenden betrokken worden. Hoe dit proces precies zal verlopen en wat de uitkomst hiervan zal zijn wordt de komende periode steeds concreter. Uiteindelijk leidt dit tot een samenwerkingsovereenkomst eind 2019.

plangebied Weiburg  

Voorlopige grenzen plangebied- Gemeente is eigenaar van het Struikterrein en gebouw voor de Techniek Academie (voormalige Flevodruk)

 

Tijdelijke woningen

Op het voormalige Struikterrein zijn er ook plannen voor uiteindelijk 83 tijdelijke woonunits met een maximale duur van 10 jaar. Dit verandert niet naar aanleiding van bovenstaande. Ook in dit traject is nauw samengewerkt met de directe omwonenden om te komen tot het beste plan. Fase I (40 woningen) wordt in gebruik genomen als de ingediende bezwaren zijn opgelost. Media 2019 verwachten we een besluit over fase II te nemen en volgt de verdere invulling van het terrein.