Bewonersbrief Nachthok- 16 februari 2017

Weiburg
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Onderwerp Klankbordgroep pop-up wijk voormalig Struikterrein


Geachte heer / mevrouw,

Op 27januari 2017 bent u door ons op de hoogte gebracht van de voortgang van de ontwikkeling van de tijdelijke woonbestemming op het voormalig Struikterrein. Wij hebben aangegeven dat door onderzoek die ontwikkeling is vertraagd en daarmee ook de vorming van een klankbordgroep. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en willen wij overgaan tot de vorming van de klankbordgroep. Berichtgeving over tijdelijke bewoning AZC en voormalig Struikterrein
Wellicht heeft u via de media de berichtgeving gelezen over de opvang van statushouders op zowel het voormalig Struikterrein als het terrein van het huidig asielzoekerszoekerscentrum. In onze brief van 20 oktober 2016 hebben wij aangegeven dat de tijdelijke woningen op het voormalig Struikterrein zijn bestemd voor starters in de woonsector, statushouders en mensen die urgent 
woonruimte nodig hebben. Statushouders zijn mensen die na een asielprocedure een verblijfsvergunning hebben. De gemeente heeft een verplichting hen een woning toe te wijzen.Omdat wij een stagnatie van woningtoewijzing aan statushouders moeten opvangen, wordt ook gekeken naar de capaciteit op het terrein van het huidige asielzoekerscentrum. Maar het gaat daarbij om een beperkt aantal mensen. Dit staat los van de voorgenomen ontwikkeling van tijdelijke woonbestemming op het voormalig Struikterrein, zoals aangegeven in onze brief van 20 oktober 2016.

Klankbordgroep
Zoals beloofd willen wij nu starten met de samenstelling en bezetting van de klankbordgroep voor omwonenden. Wij streven naar een klankbordgroep ter grootte van 10 bewoners met een representalieve vertegenwoordiging uit de straten in de directe omgeving. U kunt zich vôér 1 maart as. opgeven bij projectassistent Margreet Annen via het e-mailadres m.annen©harderwiik.nl onder vermelding van aanmelding lid klankbordgroep pop-up wijk'. Wij informeren u zo spoedig mogelijk over de samenstelling en bezetting van de klankbordgroep.

 

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben dan kunt zich wenden tot projectleider Cliff Krijnen via het e-mailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

copie bewonersbrief 16 februari 2017 van de gemeente Harderwijk

bewoner1622017 b