Meer helderheid voor vakantieparken in Harderwijk

Harderwijks nieuws
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

Het college van wil meer duidelijkheid over verblijfsrecreatie, accommodaties voor verblijfsrecreatie en het gebruik van de diverse parken. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de regio een groot deel van de vakantiewoningen is verouderd en voor de huidige consument niet (meer) attractief. Daarnaast worden parken minder aantrekkelijk door de toename van oneigenlijk gebruik en bewoning. Nadat de raadscommissie is geïnformeerd, wordt de gemeenteraad gevraagd de strategienota vast te stellen. Daarmee wordt het traject gestart..

In de strategienota worden de hoofdlijnen geschetst van het beleid dat de gemeente Harderwijk de komende jaren wil gaan voeren met betrekking tot vakantieparken. De gemeente Harderwijk participeert in het regionale project Vitale Vakantieparken. In dit kader vindt afstemming plaats met andere gemeenten in de regio Noordwest-Veluwe over het te voeren beleid rond vakantieparken. De nota is in ieder geval gericht op toekomstbestendige vakantieparken.

Per park wordt onderzocht of deze een kansrijke recreatieve toekomst heeft. Belemmeringen die ontwikkelingen voor een kansrijke vakantiepark in de weg staan, worden weggenomen. Er komt een lange termijn visie op huisvesting van arbeidsmigranten en op specifieke vormen van huisvesting voor mensen die geen passende woning kunnen vinden. Mogelijk kan een (voormalig) vakantiepark worden getransformeerd tot woonwijk als aan strikte criteria en voorwaarden wordt voldaan. Die criteria moeten nog worden ontwikkeld.

De burgemeester en de verantwoordelijke wethouders informeren aanstaande 4 december 2014 de raadscommissie Beleid Algemeen over de Strategienota Vitale Vakantieparken.