Wat is ?
Het Nachhtok stukje geschiedenis van Harderwijk
Het Nachtok.nl -over toen en nu-
24 juli 1924
GESCHIEDENIS VAN HET NACHTHOK
HOME
WAT IS
ARCHIEF
FORUM
LINKS
CONTACT

Nachthok mocht niet gezien worden.
In het begin van het bestaan van de woonbuurt, nabij het station van Harderwijk. Heeft het Nachthok geen positieve naam opgebouwd. "Je moest geen ruzie krijgen met een Nachthokker", vertelt een van de huidige bewoners. De toenmalige, grote arbeiders gezinnen van 6 of meer kinderen, waren arm en hun toekomst was onzeker. Harderwijk was ook niet trots op hun buurt, met de pas gebouwde stadsboerderijen. Want de brief uit 1924 van de voormalige VVV aan het college, geeft een beeld hoe over de locatie langs het spoor werd gesproken.

"Harderwijk Vooruit"
De Vereeninging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer, schreef in voorzichtige woorden hoe men over de buurt dacht. Want "Harderwijk Vooruit" deed op 24 juli 1924 een verzoek aan de gemeente om ? Nachthok Kwartier? aan zicht van de trein reizigers te ontrekken. De VVV stelde voor om bomen te planten tussen het spoor en Het Nachhtok.

220 bomen
Het verzoek van de VVV werd direct serieus genomen door de afdeling Gemeentewerken en schreef de gemeente architect op 28 juli 1924 een positief advies naar de burgermeester en wethouders. De afdeling had berekend dat voor beplanting van de lanen in het " Nachthok -kwartier" 220 bomen nodig zijn en dezeFl. 3,- per stuk kosten. Waardoor de kosten van beplanting op Fl. 660,-- komen. De architect verzocht om dit bedrag in de begroting van 1925 op te nemen

Zover bekend zijn er bomen geplaatst, want de bomen nabij het station, langs de Baanweg. Zijn van voor de tweede wereld oorlog, volgens een van de bewoners die 1940-45 heeft overleefd. De redactie moet nog nader onderzoeken of alle 220 bomen inderdaad zijn gepland.Maar de inhoud van de brief konden wij u niet onthouden.

Het huidige beeld van de gemeente Harderwijk is enigzins gewijzigd, zoals dat nu is op te maken uit het Structuurplan Harderwijk 2020 ; (d.d. 12 januari 2006)

"Het Nachthok vormt een karakterstieke, vooroorlogste woonbuurt met rietgedekte twee-onder-een-kap woningein in een landelijke bouwtrant. Uitgangspunt vormt handhaving en kwaliteitsverhoging van de karakterisieke en monumentale delen van dit buurtje"

Zie ook "Campus de Weiburg"

Tekst: Redactie Nachthok.nl Bron Streekarchivariaat

Tekst van de brief aan het College.
Vereeniging " harderwijk Vooruit"
(vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer
Harderwijk

Onderwerp Onderhoud wegen, straten

16 juli 1924

Edelachtbare Heeren,

In een onzer vergaderingen werden de verschillende wegen en straten der gemeente besproken en verschillende opmerkingen gemaakt, die wij de eer hebben hierbij onder de aandacht van Uw College te brengen

BEPLANTING
Beplant zou kunnen worden de lanen van het Nachthokkwartier aan de spoorzyde, waardoor het uitzicht uit de treinen op dat kwartier misschien verbeterd zou kunnen worden.
Verder zouden boomen kunnen geplant aan de volgende wegen: Weisteed (op de weide): en op den Hoogenweg, het gedeelte vanaf het Politiebureau tot aan de woning van E. de Lange

VERBETERING WEGEN
Uwe aandacht wordt gevraagd voor de volgende wegen, meestal de wandelwegen voor de burgery: de Engensteeg. de Broeksteeg en de kleinen Grindweg. De eerste weg vooral verkeert in een zeer slechten toestand.

STRATEN
de hoofdverkeersweg van de Vischmarkt naar de haven - Rechte Oosterwyk -eischt o.i. noodig verbetering. Voorts het emplacement v.d.v.m Bruggepoort

GRACHT
Verbeteringen van de Frieschegracht ware o.i. de verkrygen door het riool. waardoor thans de wasschery van de firma van Delden uitmont in die gracht, te verleggen vanaf Nyveldt door de Steeg by de damens Evertsen, naar Zee


Op schrijft de afdeling Gemeentewerken een positief advies naar het college en verzoekt dit op te nemen in de begroting van 1925

Voor beplanting van de lanen in het " Nachthok -kwartier" zijn noodig 220 boomen. Berekend tegen Fl. 3,- per stuk, bedragen de kosten van de beplanting Fl 660,-


Meld je nu aan op de nieuwsbrief
Aanmelden Afmelden


Het Nachthok
Weiburglaan,
Tarwelaan, Roggelaan, Haverlaan, Landbouwlaan
Baanweg,

,De Weiburg
Villa de Weiburg
Weiburglaan
Beemd, Westermeenweg, Stationsplein
disclaimer