Walibi Express NS Station Harderwijk

Walibi Holland is vanaf NS station Harderwijk te bereiken met buslijn 247. Deze buslijn vertrekt vanaf een herkenbare halte op Station NS Harderwijk. Omdat deze bus een officiële lijndienst is, kun je met de OV-chipkaart reizen. Een rit met de Walibi Express duurt ca. 23 minuten.


Voor mensen die niet in het bezit zijn van een OV chipkaart zijn er bij de chauffeur van de bus ook retourtjes te koop:

Retour vol: € 8,00
Retour reductie: € 5,00 (4 t/m 11 jaar & 65+)
 
 
Ga voor complete reisinformatie 9292ov.nl voor de actuele dienstregeling.

Omgevingsmanager

Op dit project wordt een omgevingsmanager ingezet. Zij is een succesfactor voor dit werk. De omgevingsmanager is eerste aanspreekpunt voor alle doelgroepen, zowel de in- als externe. Zij staat dan ook altijd in nauw contact met de opdrachtgever en met de projectmanager, de technisch manager en de (hoofd)uitvoerder van het Stationsproject. Haar verantwoordelijkheden bestaan o.a.

Wijkagent Alex Braakenburg

WerkgebiedL Harderwijk: Stationsgebied, Nachthok, Slingerbos, Sypel, Tinnegieter, Kranenburg, Tweelingstad.

 

Spreekuur: 

Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur bij de gemeentewerf aan de Graaf Ottolaan 5-11 in Harderwijk. Voor wijkbewoners en bedrijven geldt dat ze het eerste aanspreekpunt is van de politie. Wijkagenten verrichten veel en van allerlei aard.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Het Nachthok.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de communicatiemiddelen van Het Nachthok verkregen is. Het Nachthok garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via onze websites verkregen informatie. De informatie op de sites wordt frequent aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Het Nachthok behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Het Nachthok mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Het Nachthok . (ook niet via een eigen netwerk).

Onder deze disclaimer vallende websites zijn 

Het Nachthok.nl - www.nachthok.nl

Station Harderwijk Perron 1 -www.stationharderwijk.nl

Station Harderwijk Perron 2 - www.station-harderwijk.nl

Harderwijk Intercity Station - www.harderwijkintercity.nl

HarderwijkAanpak

www.harderwijkaanpak.nl

 

 

Geschiedenis Station Harderwijk

 

"Het eerste stationsgebouw van Harderwijk was een houten noodgebouw (1863 - 1865). Het tweede gebouw is in gebruik geweest in de periode 1865 - 1982. Het huidige gebouw werd geopend in 1983 en kreeg als bijnaam "de Rode Hoed".

bron: Streekarchivariaat 

 

 

Toekomst Station Harderwijk

 De stationsomgeving is aan vernieuwing toe. De aanwezige voorzieningen en de verbinding voor aan- en afrijdend verkeer voldoen niet meer. Als gevolg van de toekomstige mogelijkheid voor inpassing van het Randstadspoor en opwaardering naar de status in de dienstregeling, IC Harderwijk zal het gehele stationsgebied veranderen. De aanwezige voorzieningen en de verbinding voor aan- en afrijdend verkeer voldoen niet meer. De spoorwegovergang in de Stationslaan / Oranjelaan hindert de doorstroming van het verkeer.