Randstadspoor

Lees meer: trein voorbij randstadspoor harderwijkIn het kader van het programma Randstadspoor werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met ProRail aan een hoogwaardig sprinternetwerk rondom Utrecht. Naast de spoorverdubbeling worden in het project spooruitbreiding Utrecht Centraal-Leidsche Rijn ook andere maatregelen genomen. Zo worden bestaande sporen aangepast en legt ProRail een nieuwe 2-sporige spoorbrug aan over het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast komt er een nieuw spoorviaduct.

Lees meer: projectbureau harderwijk stationIn 2009 startte een planstudie naar het uitbreiden van de treindienst Utrecht-Harderwijk van twee naar vier Sprinters per uur. De voorkeursoplossing bleek uiteindelijk niet haalbaar binnen de scope van deze studie. Wel bleef de ambitie van extra Sprinters overeind bij de betrokken overheden, NS en ProRail. Daarom is medio 2013 besloten een MIRT-onderzoek naar de mogelijkheden te starten. Opdrachtgevers zijn de provincies Gelderland en Utrecht. Andere betrokken partijen zijn IenM, NS, ProRail en de betreffende samenwerkingsregio’s en gemeenten.

Lees meer...Voor een verbetering van de treindienst tussen Utrecht en Harderwijk is eerst meer onderzoek nodig. De oorspronkelijke plannen worden daarom aangepast en in verschillende stappen uitgevoerd. Er is hoe dan ook bij Harderwijk een nieuwe tunnel  volgens de gemeente nodig. Daarnaast aanpak van het stationsplein nodig. Voorbereiding hiervoor wordt daarom vooruitlopend op het onderzoek naar de extra treinen doorgezet.

.

De nieuwe spoorlijn de Hanzelijn wordt met groot enthousiasme ontvangen door inwoners van de regio Amsterdam, Lelystad en Zwolle. Men verwacht groei van de economie, meer werk en een betere woonomgeving. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van ProRail. De Hanzelijn, die door ProRail is aangelegd, wordt op 6 december officieel geopend door koningin Beatrix..

In de herfstvakantie verricht ProRail in het hele land grootscheepse werkzaamheden aan het spoor. Er wordt zoveel mogelijk in de weekenden gewerkt, maar op een aantal trajecten ook doordeweeks. Op veel trajecten wordt gewerkt aan het compleet vernieuwen van het spoor, wissels en bovenleidingen. Ook worden perrons verhoogd, nieuwe perrons aangelegd en tunnels onder het spoor gebouwd. In Zwolle wordt door ProRail nog een van de laatste werkzaamheden verricht voordat de Hanzelijn wordt geopend in december..

Lees meer...

De Hanzelijn kan gaan rijden. Afgelopen weekeinde zijn door ProRail de laatste stukken spoor aan elkaar gelast bij het nieuwe vierde perron op station Zwolle. Er is nu voldoende ruimte voor extra treinverkeer. Op 9 december start NS met de dienstregeling op de Hanzelijn. Op die dag start Arriva vanaf Zwolle met extra treinen in de richting van Emmen.

.
ProRail breidt het spoor rond Utrecht flink uit. Ruim 80 kilometer nieuw spoor en 7 nieuwe stations zijn nodig om Utrecht ook in de toekomst goed bereikbaar te houden. Reizigers kunnen straks vaak en dichtbij huis op de trein stappen: met Randstadspoor ontstaat een snel en toegankelijk spoornetwerk in de regio Utrecht. Komend weekend werkt ProRail aan het spoor rond Utrecht..

Het programma Randstadspoor kent een zogeheten restbudget. Dit restbudget RSS wordt goed benut. Wel een overschrijding van 2 miljoen voor Harderwijk.

.

Randstadspoor wordt mogelijk uitgebreid met een verbinding naar Harderwijk. Dit om de filedruk op knooppunt Hoevelaken te verminderen. ProRail heeft aan de hand van twee scenario’s onderzocht of doortrekking naar Hardewijk haalbaar is. Op dit moment wordt nog één extra variant bekeken.

De samenwerkende partijen Randstadspoor zijn zeer onaangenaam verrast door een brief van de minister van Verkeer & Waterstaat. De brief is op 7 maart jl. aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief geeft de minister aan een aantal infrastructuurprojecten, waaronder Randstadspoor en HSL-Oost, te willen vertragen om het achterstallig onderhoud aan het spoor te kunnen financieren.

.

De Provinciale Statenfractie van Utrecht en de Gemeenteraadfracties van Utrecht, Amersfoort en Houten van de Partij van de Arbeid hebben de minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos, gevraagd om randstadspoor versneld in te voeren.

.
Copyright © 2017 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates