station-elst-1Reizigers krijgen bij station Elst extra beschutting door een nieuwe perronkap. Het wegverkeer krijgt twee nieuwe onderdoorgangen bij het station. ProRail heeft aannemer Mobilis hiervoor de opdracht gegund. Er is circa 8,5 miljoen euro mee gemoeid..

Financiers
De onderdoorgangen zorgen voor een betrouwbaarder spoor en betere bereikbaarheid in Elst. Ze maken groei van treinverkeer mogelijk. De aanleg ervan is een wens van de gemeente Overbetuwe en wordt mede gefinancierd door Stadsregio Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland en het ministerie van IenM.

Overweg
Het verkeer dat nu het spoor bij station Elst oversteekt, is aangewezen op overweg Nieuwe Aamsestraat. Door de aanleg van de onderdoorgangen is de overweg straks niet meer nodig en deze wordt dan ook weggehaald. Verwachting is dat de onderdoorgangen eind 2016 in gebruik kunnen worden genomen.

Onderdoorgangen
Er komt een onderdoorgang specifiek voor gemotoriseerd verkeer zoals auto's, bussen en hulpverleningsdiensten. Er komt op de plek van de overweg een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.

perron-elst-full-2014

Perronkappen
Vanuit de fietstunnel komen er trapopgangen en liften naar het perron. Daarmee is het ook een transfertunnel. De kiosk en de wachtruimte onder de nieuwe overkapping krijgen aan de buitenzijde een opknapbeurt.

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates