Het goederenvervoer per spoor is van groot belang voor de achterlandverbindingen van de Nederlandse havens en daarmee voor de Nederlandse economie. Om de voorziene groei in vervoersvolumes per spoor te realiseren moet de geluidsoverlast worden teruggedrongen, met name door de inzet van geluidsarme treinen.

.

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates