In de huidige situatie is er op veel treinen in het weekend al sprake van twee NS-medewerkers op late treinen. Deze zogenoemde ‘dubbele bemensing’ wordt nu gefaseerd doorgevoerd op nachttreinen die nog geen dubbele bemensing kennen, op specifieke treinen op zondagochtend (vanwege terugkerend uitgaanspubliek), op donderdagavond (veel uitgaanspubliek), op zaterdagavond en in een later stadium ook op vrijdagavond. Het plan is dit in de toekomst verder uit te breiden.

Tijdelijke extra toegangscontroles
In aanvulling hierop huurt NS op korte termijn extra beveiligers in voor meer toegangscontroles op stations. In totaal gaat het om meer dan 100 beveiligers.

Gedegen pakket aan extra maatregelen
De afgesproken maatregelen zijn onderdeel van de maatregelen die vakbonden, overheid, NS en ProRail op 11 maart jl. overeenkwamen. Door de combinatie van het versneld sluiten van poortjes; een permanente politievoorziening op de 20 grote stations met echte stationsagenten; nog meer informatie-uitwisseling met politie; aanpak van notoire overlastgevers; de versnelde invoering van het stationsverbod en extra camera’s op de kleinere stations ligt er een gedegen pakket om agressie verder terug te dringen. Tegelijkertijd erkennen alle partijen dat agressie nooit helemaal valt uit te bannen, aangezien het een breder maatschappelijk probleem betreft. De maatregelen worden periodiek geëvalueerd om de effectiviteit te monitoren.

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates