werkzaamheden struiktterrijen graafmachine 2016 De bouwwerkzaamheden gaan, zonder noemenswaardige problemen, in volle vaart verder om de tunnel deze zomer open te stellen. Ondertussen is de gemeente bezig om een gedeelte van de Weiburglaan, de P&R route, klaar te maken voor het nieuwe station. Hiervoor heeft Harderwijk, ongeveer 1/3 van de Weiburglaan kaalgekapt. Het college heeft reeds goedkeurd dat een parkeerverbod zal worden ingesteld op de Beemd. En op het recent aangekochte, voormalige Struikterrein zal geen mooi park worden ontwikkeld. Het huidige recreatiegebied wordt nu, in een rap tempo, in opdracht van de gemeente Harderwijk, een (tijdelijke) parkeerplaats.

 

 

Parkeren

Afgelopen week is reeds gestart met een tijdelijk inrichten van een parkeerterrein op het voormalig Struikterrein en zal aansluitend een aantal parkeerplaatsen langs de Beemd komen te vervallen.

Beschermde Boom Struikterrein 2015 parkeren harderwijk ZW Parkeren & Route

Op de Weiburglaan wordt vanaf begin februari gestart met het vervangen van de riolering en het herinrichten tot fietsstraat. Het betreft het gedeelte tussen de Beemd en het Westeinde.

Informatie

De samenwerkende partijen kunnen het voorstellen dat u hier vragen over heeft en zijn daarom beschikbaar om u te informeren op dinsdag 2 februari tussen 17.00 en 18.30 uur in het projectbureau. Daar kunt u alle tekeningen bekijken en vragen stellen over de bouw en de toekomstige situatie van de verschillende deelprojecten.

 

Mocht u niet op 2 februari aanwezig kunnen zijn, dan bent u natuurlijk van harte welkom op ons wekelijks inloopspreekuur op dinsdagen tussen 11.00 en 12.00 uur in het projectbureau, Stationsplein 1 Harderwijk.

 

Kaart deelproject Station Harderwijk 2016 kaart: Deelproject Station Harderwijk 2016 code orantje station harder

 Toelichting bij nummers op de kaart:
Deelproject, startdatum werkzaamheden
en verwachte uitvoeringsduur.

 

1. Tijdelijke verbreding fietspad Oranjelaan / Stationslaan;
Reeds in uitvoering, ca. 3 weken
  
2. Aanleg tijdelijk parkeerterrein op het voormalig Struik terrein;
Start eind januari, ca. 1 week

3. Reconstructie Weiburglaan, fase 1;
Start begin februari, ca. 6 weken

4. Inrichten tijdelijke fietsenstalling;
Start begin februari, ca. 3 weken

5. Inrichten tijdelijk busstation;
Start eind februari, ca. 2 weken

6. Reconstructie Westeinde en rotonde Westermeenweg;
Start medio maart. Deze werkzaamheden zullen een aantal maanden in beslag nemen, in verschillende fases.

Alle percelen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

7. Herinrichting stationsplein en nieuwe busstation;
Start medio maart, duur ca. een half jaar.

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates