Station harderwijk k1918 streekarchivariaatIn 1875 werd Harderwijk een belangrijk steunpunt op de lijn Kampen-Utrecht. Twaalf jaar lang stond bij het Station een reserve-loc klaar, die regelmatig werd ingezet wanneer een stoomtrein bleef steken op de route. Het locomotievendepot was compleet met een opzichters- en machinistenwoning, een draaischijf , kolenpark, takkenbossenloods en watertoren. Uiteindelijk is het depot in 1887 opgeheven en werd het werk overgenomen door het depot in Zwolle. Draaischijf
Bij eerste graafwerkzaamheden draaischijf metselwerk foto gemeente Harderwijkin de bouwkuip Noord (Stationsplein) is op de rand van de spoorbaan een groot stuk metselwerk aangetroffen. Het gaat om een ronde constructie van baksteen. Door de regioarcheoloog van de omgevingsdienst is vastgesteld dat de vondst een restant is van een fundament voor een draaischijf, waarop vroeger locomotieven met de kop in de juiste rijrichting werden gekeerd zodat zij voor de treinstellen konden gekoppeld. De draaischijf is in 1907 verwijderd en is de losplaats voor wagons uitgebreid.

luchtfoto stationsgebied harderwijk voor 2e WO uitsnede kaart
Er is geen aanleiding de bouwwerkzaamheden in verband met de vondst van het metselwerk stil te leggen. De vondst heeft dus geen invloed op de planning.

De gemeente heeft nog niet kenbaar gemaakt wat met de vondst gaat gebeuren.


Overveluwsch Weekblad 11 september 1875  

Start Depot spoor Overveluwsch Weekblad 11 september 1875"9 sept. Ten einde het veelvuldig oponthoud op den Centraal-Spoorweg zooveel mogelijk te voorkomen, heeft de directe gemeend het station Harderwijk als middelpunt te gebruiken tot het bouwen van een locomotievenloods, het vervaardigen van draaischijven en woningen voor opzichter en machinist, om elken trein, hetzij va Utrecht of van Kampen komende, aldaar van een nieuwe locomotief te voorzien, en bij eventuele ongelukken des te gemakkelijker een hulp locomotief te kunnen krijgen. Met een en anders is men reeds zeer ver gevorderd."

Overveluwsch Weekblad - 29 januari 1876 -

draaischijf overveluwesch weekblad 29 1 1876“De maatregel om alhier aan het station van den Centraal-spoorweg een draaischijf en bergplaats voor locomotieven aan te brengen, heeft reeds zijn nut opgeleverd. Toen Maandag-avond de trein no. 7 wegens een gebrek aan de locomotief aanmerkelijk te laat was aangekomen, kon terstond de reserve-locomotief worden voorgebracht en de trein zijn weg vervolgen.”

Overveluwsch Weekblad/Harderwijkerkrant - 27 maart 1907 -

draaischijf verwijderd 27 3 1907 “Aan het station der N.C. Spoorweg heeft men enige verbeteringen aangebracht, oa. het verwijderen van de draaischijf en het leggen daar te plaatse van eeenige rails, waardoor meerdere ruimte is verkregen en een betere losplaats voor waggons. Voorts is de toegang tot het perron verbeterd door het aanbrengen van een hek langs het klinkerpad, zoodat vooral op Zondagavond, wanneer een talrijke schare zich verdringt bij het hek, de doorgang voor de passagiers heel wat gemakkelijker gemaakt”

 

geraadpleegde bronnen: Streekarchivariaat Harderwijk

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates