noordzijde station harderwijk - Bij de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de wanden voor de bouwkuip aan de noordzijde (Stationsplein), is gebleken dat er dampen vrij kunnen komen die zich in de grond bevinden. Om blootstelling te voorkomen heeft de aannemer preventief doeken aangebracht rond het werkterrein en wordt de locatie vochtig gehouden met een vernevelinginstallatie. Er is een hogere veiligheidskundige (HVK) aanwezig op het werk om risico’s voor medewerkers en omgeving te monitoren en te bepalen of extra maatregelen nodig zijn. 

Op dit moment is er geen risico
voor de omgeving


Vervuilde grond
Tot het vertrek van het leger uit Harderwijk, was het stations emplacement bestemd voor het transport van militair materieel en hebben de spoorwegen vanaf eind 19e eeuw hier ook een onderhoudswerkplaats gehad. Daarbij was er een kolenopslag (Harderwijkse Brandstof Handel) aan het einde van de Baanweg. Vroeger dacht men niet direct aan milieuvervuiling. Nu gelden er strenge regels voor het afgraven en verwerken van de vervuilde grond. Om deze reden is de grond in 2004 gesaneerd naar het wettelijke niveau.
Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates