ZONDADSRUST1De eerste contouren van het grootste tunneldeel zijn al zichtbaar en iedere dag is er weer iets nieuws te zien. De afgelopen weken waren behoorlijke krachtsinspanning voor de combinatie Reef-Strukton en zij werken hard door om eind juli het tunneldeel in te kunnen gaan schuiven. Dankzij de inzet van extra ploegen wordt de planning nog steeds gehaald. Toch zijn er af en toe tegenslagen. Om deze tegenslagen weer in te kunnen halen, is het misschien nodig om ook op zaterdag in dubbele ploegen te gaan werken en mogelijk zelfs op zondagen. Op zondag zal dan van 9.00 – 19.00 uur worden gewerkt. Verwacht wordt dat de geluidsoverlast van de werkzaamheden zeer beperkt is.

Helaas kan niet worden voorzien òf en op welke zondagen er gewerkt wordt, omdat dit afhangt van de voortgang van het werk in de week ervoor. Wel staat vast dat het werken op de zondagen zoveel mogelijk beperkt wordt.
ZONDADSRUST2

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates