Lees meer: fietsverlichitngOp woensdag 14 januari vanaf 16.00 uur zijn er rondom het station in Harderwijk zogenaamde fietsverlichtingsscontroles. Dan wordt er gecontroleerd op de kwaliteit van uw fietsverlichting. Als uw fiets onvoldoende is verlicht, wordt deze weer snel in orde wordt gemaakt.

Lees meer: Impressie Stationsplein Harderwijk 2015De gemeente Harderwijk, ProRail en NS hebben de handen ineen geslagen voor de vernieuwing van het station en stationsgebied. De stad krijgt een aantrekkelijk en goed bereikbaar station voor de vele reizigers die dagelijks gebruik maken van het station. Nieuw stationsgebouw en tunnels. De opdracht is op 4 december 2014 gegund aan aannemerscombinatie Reef/Strukton en de werkzaamheden gaan in 2015 van start.

.

Veel bewoners van het Stationsplein en de Stationslaan ervaren al langere tijd overlast in verband met langparkeerders die gebruik maken van de trein en daarbij de auto voor langere tijd parkeren in de vakken op de Stationslaan of op het parkeerterrein aan het Stationsplein achter het appartementencomplex. Ook scholieren en bezoekers van/ scholengemeenschap Landstede, maken veelvuldig gebruik van het parkeerterrein achter het complex Spoorzicht. 

.

Lees meer: toekomst station HarderwijkHet stationsgebied van Harderwijk wordt vernieuwd. De gemeente Harderwijk, ProRail en NS hebben de handen ineen geslagen voor de vernieuwing van het stationsgebied. Op woensdag 1 oktober 2014 wordt dit officieel vastgelegd. Pieter Teeninga (wethouder gemeente Harderwijk), Jan Mulder (regiodirecteur ProRail) en Ineke van Gent (regiodirecteur NS) ondertekenen de overeenkomst.

.

 

 

 

Lees meer: projectbureau Harderwijk stationsrestauratie

Gemeente Harderwijk zal de komende maanden intensiever samenwerken met de Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail. De eerste voorbereidingen zijn al gestart en duurt nu 11 weken Onder regie van de gemeente Harderwijk was gedeeld met de bewoners dat het maar 3 weken zou duren. Deze vertraging is mede veroorzaakt omdat tijdens de werkzaamheden alsnog is besloten om het riool te verleggen. Nu gaat de gemeente Harderwijk de werkplek van het projectbureau verhuizen naar de Stationsrestauratie Harderwijk.

 

.

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 22 mei vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere de stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op   www.harderwijk.nl/vergaderingen

.

Lees meer: regenboog-harderwijk Station -voorbereidingen spoortunnelMet een kleine vertraging zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de bouw van een spoortunnel onder het nieuwe Station van Harderwijk. Hiervoor is het noodzakelijk de bestaande kabels in de grond te verleggen en de gas-, water en rioolleidingen aan te passen. Voor zover nodig wordt het verkeer omgeleid over het naastgelegen parkeerterrein of de Beemd. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

.

ProRail onderhoudt het spoor, maar dat mag niet teveel vertraging veroorzaken. Zij bouwen stations terwijl het treinverkeer gewoon doorgaat. ProRail wil zoveel mogelijk treinen laten rijden, mét oog voor omwonenden van het spoor. En dat alles tegen de voor de belastingbetaler gunstigste prijs en hoogste kwaliteit. En het werk moet absoluut veilig gebeuren.

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates