Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie :Harderwijk - Onderdoorgang Westeinde en Weisteeg -ProRail B.V.

Kiosk beschikt over een uitgebreid assortiment aan eten, drinken en iets te doen voor onderweg waarmee in de dagelijkse behoefte van de reiziger wordt voorzien. De Kiosk wil de reiziger hier nog op het laatste moment in kunnen voorzien, snelheid is dan van groot belang.

Openingstijden
maandag - vrijdag : 5.30 - 19.00 uur 
zaterdag : 7.30 - 19.00 uur
zondag : 8.00 - 19.00 uur

 Kiosk bevindt zich aan de voorzijde van het station.

Meer informatie: De Kiosk op NS Stations

In verband met realiseren en inrichten bouwterrein voor het Station Harderwijk.Dit kan overlast veroorzaken. Voor vragen en of klachten kunt u overdag terecht bij de Gemeente via 411333. Tijdens de werkzaamheden in het gebied buiten kantoortijden kunt voor noodgevallen of ernstige overlast contact opnemen met ProRail Publiekscontacten, via 0800-7767245.

Voorbereiden werkzaamheden Station Harderwijk. Dit kan overlast veroorzaken. Voor vragen en of klachten kunt u overdag terecht bij de Gemeente via 411333. Tijdens de werkzaamheden in het gebied buiten kantoortijden kunt voor noodgevallen of ernstige overlast contact opnemen met ProRail Publiekscontacten, via 0800-7767245.

Lees meer: toilet-oranjelaan-harderwijDeze week wordt het voetpad langs de spoorbaan in de stationsomgeving afgesloten. Het voetpad komt vanaf dat moment te liggen naast de appartementen in het Jan van Nassaupark. De aanpassingen zijn nodig in verband met de voorbereidingen voor de bouw van een spooronderdoorgang. Op de Oranjelaan wordt de verkeerssituatie aangepast zodat er een veilige situatie gemaakt kan worden ter hoogte van de inrit van het werkterrein. Hiervoor wordt een extra opstelstrook voor bouwverkeer gemaakt. De maximum snelheid wordt tijdens de bouw verlaagd naar 30 km/uur. Ook zullen bouwhekken en keten worden aangevoerd en zodoende langzamerhand het werkterrein worden opgebouwd.

Lees meer: SCHETS-STATION-HARDERWIJK met intercityVoor omwonenden van het projectgebied en andere belangstellenden organiseert de gemeente Harderwijk een speciale informatie-inloop. Hier kan iedereen voor vragen terecht over de 'Project Stationsomgeving'.


Locatie: voormalige Stationsrestauratie Harderwijk (Stationsplein 1)
Tijd: van 16:30u tot en met 20:00u.

Lees meer: E10-parkeerschijfOm het parkeren beter te kunnen reguleren is besloten om een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te stellen op:
• Het Stationsplein (parkeerplaats achter de appartementen)
• De Stationslaan (gedeelte tussen rotonde en spoorwegovergang)

De maximum parkeerduur zal 2 uur bedragen en geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 18.00 uur en op koopavonden tussen 18.00 en 22.00 uur.


Lees meer: baanweg-prorail-nsBij het Station van Harderwijk zijn deze week voorbereidingen gestart voor uitbreiding van de huidige parkeerruimte. Hiervoor wordt de P&R langs de Baanweg vergroot en geschikt gemaakt voor maximaal 300 auto's. De komende maanden verdwijnt de P&R langs het Westeinde en zal het Stationsplein worden omgevormd tot een -Blauwe Zone- voor uitsluitend vergunninghouders. De bewoners aan de Stationslaan (tot de rotonde) moeten jaarlijks ook in de buidel tasten voor een parkeervergunning.

ProRail onderhoudt het spoor, maar dat mag niet teveel vertraging veroorzaken. Zij bouwen stations terwijl het treinverkeer gewoon doorgaat. ProRail wil zoveel mogelijk treinen laten rijden, mét oog voor omwonenden van het spoor. En dat alles tegen de voor de belastingbetaler gunstigste prijs en hoogste kwaliteit. En het werk moet absoluut veilig gebeuren.

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates