"Het eerste stationsgebouw van Harderwijk was een houten noodgebouw (1863 - 1865). Het tweede gebouw is in gebruik geweest in de periode 1865 - 1982. Het huidige gebouw werd geopend in 1983 en kreeg als bijnaam de "Rode Hoed."

bron: Streekarchivariaat 

schilders nieuwsblad verbetering spoor22 feb 1922 1Alle ingezeten van Harderwijk, welke dit streven wenschen te ondersteunen worden beleefd verzocht hun handteekening te plaatsen op een lijst, welke vanaf 25 dezer ter teekening zal liggen in Sigarenmagazijn H. Haanschoten Bruggestraat alhier.

 

 

Verbetering verkeer Spoorwegovergangschilders nieuwsblad verbetering spoor22 feb 1922 2

De Afd. Harderwijk van de Vereeniging van Officeren v.d.d Ned. Landmacht is voornemens een adres te richten tot de Directie der Ned. Spoorwegen met het verzoek op den spoorwegovergang nabij het station Harderwijk naast de bestaande afsluitboomen een stel kleinere boomen of eenvoudig klaphekje te doen aanbrengen, bestemd voor het laten passeeren van voetgangers en afgezeten wielrijders, teneinde daardoor aan het veelvuldige en lange wachten aan genoemde spoorwegovergang eenigzins tegemoet te komen. Alle ingezeten van Harderwijk, welke dit streven wenschen te ondersteunen worden beleefd verzocht hun handteekening te plaatsen op een lijst, welke vanaf 25 dezer ter teekening zal liggen in Sigarenmagazijn H. Haanschoten Bruggestraat alhier.

Schilder's nieuws-en advertentieblad | 25 februari 1922 / Streekarchivariaat.

 

Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates