"Het eerste stationsgebouw van Harderwijk was een houten noodgebouw (1863 - 1865). Het tweede gebouw is in gebruik geweest in de periode 1865 - 1982. Het huidige gebouw werd geopend in 1983 en kreeg als bijnaam de "Rode Hoed."

bron: Streekarchivariaat 

aanlegspoorweg Overveluwsch Weekblad 29 maart 1862De aanleg van de spoorbaan binnen de gemeente Harderwijk vindt plaats. De gemeente stelde gratis de grond beschikbaar. De oorspronkelijke plannen, om het station op de voorste weide te zetten, zijn opgegeven wegens de bezwaren van de boeren. Daardoor is het station op 1 kilometer afstand van de stad gebouwd.

 

Advertentie Overveluwsch weekblad 1862

Centraal-Spoorweg van Utrecht op Zwolle

De burgemeester van Hardewrijk brengt, ingevolge artikel 7 der wet van artikel der wet van 28 augustus 1851 ( staatsblad no. 125) ter kennis, dat gedurede dertig dagen op de Secretarie der Gemeente ter inzage zijn nedergelegd een uitgewerkt plan of beschrijving en de grondkaart van den CENTRAAAL SPOORWEG, benevens een uitreksel uit de registers van het kadaster der percelen waarover de weg zal lopen, zo ver hij door deze Gemeente zal gaan.

Harderwijk, 28 maart 1862

Bronnen [Kroniek, p. 283]
Overveluwsch Weekblad | 29 maart 1862
Copyright © 2019 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates