Lees meer: VSE Harderwijk 2019 Eendenslachterij verdwijntHarderwijk  Medio juni 2019 is het de bedoeling dat de voormalige eendenslachterij VSE definitief is verdwenen uit Harderwijk. Binnenkort start de sloop van alle gebouwen aan de Weiburglaan 6 en verdwijnen een groot aantal bomen. Deze week heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over ontwikkelingen op de Weiburg, het industrieterrein nabij het station van Harderwijk. In deze brief meldt het college dat zij al een jaar lang in gesprek zijn met Bouwfond Property Develeopment (BPD) om het gebied te herontwikkelen.

Op zaterdag 7 oktober organiseert De Techniek Academie de Techniek Proeverij! Voor jong en oud zijn er op verschillende gebieden van techniek dingen uit te proberen, uit te vinden en te onderzoeken. Ontdek als een echte elektromonteur welke draadjes met elkaar verbonden moeten worden. Je gaat aan de slag met een bord, verschillende kleuren draadjes en gaat proberen om jouw lamp aan te sluiten. Lukt het jou om het licht te laten branden?

Onderwerp Klankbordgroep pop-up wijk voormalig Struikterrein


Geachte heer / mevrouw,

Op 27januari 2017 bent u door ons op de hoogte gebracht van de voortgang van de ontwikkeling van de tijdelijke woonbestemming op het voormalig Struikterrein. Wij hebben aangegeven dat door onderzoek die ontwikkeling is vertraagd en daarmee ook de vorming van een klankbordgroep. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en willen wij overgaan tot de vorming van de klankbordgroep. 

Lees meer: Weiburg Voormalige Struik terrein #Harderwijk zicht op Nachthok #Harderwijk Op 8 december heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen om een pop-upwijk op het voormalig Struikterrein te realiseren. De tijdelijke woningen die op dat terrein komen zijn bestemd voor starters in de woonsector, statushouders en mensen die urgent woonruimte nodig hebben. Op dit moment onderzoekt de gemeente in samenwerking met de woningbouwcorporaties de planologische mogelijkheden. Dat onderzoek heeft nog wat tijd nodig en daardoor is de ontwikkeling van de pop–up wijk vertraagd.

#Harderwijk: Het huidige terrein langs de Weiburglaan wordt op dit moment gebruikt als parkeerplaats en depot voor de aannemers die werken aan de herinrichting van het Stationsgebied. Dit zijn tijdelijke situaties. Er wordt gestreefd naar een nuttige tijdelijke bestemming en invulling van het terrein. Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen is er gekozen om het terrein in te zetten voor tijdelijke sociale huurwoningen. Met tijdelijke sociale huurwoningen is er op korte termijn een oplossing voor de grote vraag, totdat voldoende permanente woningen gerealiseerd zijn.

Copyright © 2021 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates