Struikterrein vertraagd De grond is te nat, zodat er nog niet gestraat kan worden. Het inrichten van het tijdelijke parkeerterrein heeft hierdoor vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit terrein in de week van 22 februari in gebruik kan worden genomen. Helaas is de parkeerdruk op het P+R-terrein op dit moment hoog.  Zodra er geparkeerd kan worden op het Struikterrein, zal de parkeerdruk op het P+R terrein naar verwachting afnemen.


Vanaf 13 maart wordt het langsparkeren langs de Beemd opgeheven.

parkeren beemd verdwijnt

Copyright © 2022 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates