Nienke Wassenaar is sinds 2012 wijkagente voor Harderwijk-Zuid. Zij is de opvolgster van Edwin Meulman. Voor wijkbewoners en bedrijven geldt dat ze het eerste aanspreekpunt is van de politie. Wijkagenten verrichten veel en van allerlei aard.

Wat doet een wijkagent
U kunt onder andere bij Nienke terecht voor opmerkingen over snelheid, jeugdoverlast, drugsoverlast, preventievragen, verkeerssituaties rondom scholen, inbraken, vernielingen, etc. Samen met een netwerk van partners, zoals de gemeente, woningstichting, jongerenwerk,

Als mensen graag willen dat de wijkagentelangs komt, dan kan dat ook. Ze kunnen dan een afspraak maken door 0900 8844 te bellen of e-mailen naar
team.harderwijk@ no gelderland.politie.nl

Bereikbaar via:

Algemeen nummer  0900 8844
Spoed: 112

Werkgebied
Harderwijk Zuid


Spreekuur: De wijkagent houdt iedere dinsdagmiddag spreekuur in het Witte Schuurtje, Julianalaan 16 Harderwijk.

Iedere 1ste, 2de en 3de dinsdag van de maand
van 15.30 tot 16.30 uur

Iedere 4de dinsdag van de maand
 van 19.00 tot 20.00 uur

Copyright © 2018 Het Nachthok. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates